สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ จ.ระยอง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ แผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยร่วมกำหนดนโยบาย การขับเเคลื่อนในปีต่อไป ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง