สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา “สพฐ.เกมส์”

บ่ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์  ปี 2561  จังหวัดชัยภูมิ    เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ   เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา  พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้   โดย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ประเภทละ 1  ทีม    กลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุกสังกัด ประเภทกีฬา 7 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย บาสเก็ตบอลชาย-หญิง วิ่ง 31 ขา คีตะมวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี  จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องตัวแทนทุกสังกัด(สพป. ชัยภูมิ เขต 1 -3,สพม.เขต 30, รร. สังกัดเอกชน,อาชีวศึกษา, ท้องถิ่น (รร.ในสังกัด อบจ. , เทศบาล)และ กศน.)  ดำเนินจัดการแข่งขันฯ  เข้าแข่งขันระดับจังหวัด   ในวันที่  22-24  พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ   เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคามต่อไป