นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการประชุมชี้แจงต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการประชุมชี้แจงต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ซึ่ง สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑