สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน”โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561″

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน”โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561″ (รอบแรก) โดยมีนายสุรศักดิ์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายสุพล สิ่งไธสงค์ และนายอาทิตย์ อุลา  อาจารย์จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ซึ่ง สพฐ.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้พัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้นไป   โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้น ป. 6   ซึ่งจะประกาศผลการสอบรอบแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2561