++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังConference การคัดกรองนักเรียนยากจน +++

^^^วันนี้ นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดรองนักเรียนยากจน  ผ่านระบบ Tele Conference    ประจำภาคเรียนที่2/2561  จากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีท่านบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุม  conference    ++ธีรธิดา พรหมมาแบนภาพ /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน