++แม่ฮ่องสอน เขต 1ประชุมกลั่นกรองขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2562 +++

<< วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2562    ณ  ห้องประชุม   2 ชั้น 3    สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++วรภัทร   ศักดิ์วรางกุล   ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน