ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ฯ เลย สพม.19 คว้ารางวัล 7 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลี

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า และคุณค่าอันเป็นประโยชน์กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยได้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 8 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพในเวทีระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการประดิษฐ์คิดค้น กับองค์กรนานาชาติ และเพื่อขยายผล/เปิดโอกาสในการหาช่องทางการตลาดให้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยโดยผ่านการนำเสนอในเวทีนานาชาติ

นายกิตติชัย กรวยทอง กล่าวต่อว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงในงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30  พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คว้ารางวัลมาได้จำนวน 7 โครงงาน คือรางวัล special award for innovation ชื่อโครงงาน The allelochemical pellet fertilizer inhibits the growth of weed รางวัลเหรียญทอง ชื่อโครงงาน The anion sufactant reduction machine รางวัลเหรียญเงิน จากโครงงาน Rubber board รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน  The wastewater treatment machine Nano Zinc oxide รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน The Production of Zip Bag Medicine from basic elements of banana tree รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงงาน Synthesis and application of Gibberellin and Carboxymethyl Cellulose from Water Hyacinth in seed coating to accelerate germination, extend the life and prevent seeds และรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงงาน  Automatic shopping cart for the elderly

………………………………………..

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากครูกมลชน กรวยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย