สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดเขาน้อย(โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ PBL และ PLC)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มีการจัดกิจกรรม Site Visit โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ โรงเรียนวัดหนองบอน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ โรงเรียนบ้านท่าเสา โรงเรียนบ้านหนองไร่ และโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน