สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
“รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำคุณงามความดี มีจิตสาธารณกุศลให้เกิดแก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพสุเทพให้มีความสวยงาม เรียบร้อยเหมาะสมเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถขนขยะและอุปกรณ์ทำความสะอาดจากเทศบาลตำบลช้างเผือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปรับพื้นที่ทำลานกิจกรรม  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Patcharee Singhanoi