ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑