สพป.สระบุรี เขต 1 จัดคุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ

เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
นำทีม ข้าราชการ และลูกจ้าง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา พบเพื่อนพี่น้อง สพป.สระบุรี เขต 1 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโครงการคุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการรักษาระเบียบวินัยของข้าราชการและบุคลากรการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรให้เป็นหนึ่ง ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

คุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ

คุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ

 

pasuta susadapong