สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการนำสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562