สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมรับฟังแนวปฏิบัติในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ และนางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562