วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาคเช้าคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ในภาคบ่ายได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ข่าว: ยุพยง ใจกว้าง

ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ส.ธ.๒