วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ

เวลา ๐๖.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร