วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

จังหวัดลำปาง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงาน ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ,พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม นอกจากนี้มีโรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นำคณะครู เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง กว่า 500 คน

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ