ที่ปรึกษา กพฐ. เยี่ยมโรงเรียนบ้านแกแม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

>>>>>>วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา กพฐ. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสภาพความเสียหาย ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแกแมที่ประสบอุทกภัย และได้รับฟัง การสรุปความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จากนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยโรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษ กพฐ. ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เฝ้าระวังน้ำท่วมในระลอกที่ 2 ต่อไป