เมืองพ่อขุน แถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ

เมืองพ่อขุน แถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ภาคเหนือ

ที่ห้องประชุมนพมาศ  โรงเรียนอุดมดรุณี  จังหวัดสุโขทัย  แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดงานแถลงข่าว เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้”

ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม 2562  ณ  สนามแข่งขันทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 อำเภอ และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่  21  ธันวาคม  2562  เวลา  17.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายใต้ชื่องาน  “วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล”

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 เขตพื้นที่ ในนามเจ้าภาพ ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวให้ทางสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวในการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย นายโกวิท  ทรงคุณ  ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย / นายวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / พ.ต.อ.ศิริโชติ  ธเนศราภา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  /นายแพทย์บริรักษ์  ลัภนะกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย    โดยมี นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ทุกแขนงมาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

ร่วมให้กำลังใจครู นักเรียน ตัวแทนทั้ง 17 จังหวัด ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่  21  ธันวาคม  2562  เวลา  17.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายใต้ชื่องานจาก  “วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  (ภาคเหนือ)………ทีมงานประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ จ.สุโขทัย…..ภาพ/ข่าว