นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวูซู

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวูซู ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนเขตที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

๑. รุ่นน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ชาย นายณัฐวุฒิ จักรชุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘

๒. รุ่นน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม หญิง นางสาวธิดารัตน์ เสนสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

๓. รุ่นน้ำหนัก ๕๖ กิโลกรัม หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ นางสาวรัตน์ชฎา พิมพ์พงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕