วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เปิดกิจกรรม CLUB สุขภาพ ชมรมสุขภาพ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เปิดกิจกรรม CLUB สุขภาพ ชมรมสุขภาพ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)