สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมขยายผลการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและ แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และศึกษานิเทศก์ในเขตตรวจราชการที่ ๘ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยมี นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง