ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายรตนภูมิ​ โนสุ​ , นายชัชชัย​ ทับทิมอ่อน​ และนายบุญสม​ โพธิ์เงิน​ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1และ2 , สพป.เชียงใหม่ เขต 2 , 3 และ5 , สพป.ลำปาง เขต 2 , 3 และสพม.เขต 35 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 จังหวัดลำปาง