สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ผอ.ใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่น ผู้อำนวยการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการปฎิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี และกำหนดกรอบในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนักบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัด ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ สพป.เลย เขต 1 และสพป.เลย เขต 2