รร.สันป่าตองวิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (SIEP : Sanpatongwittayakom Intensive English Program) ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนมัธยมตังหลิน ประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562 (Thailand – Singapore Friendship Learning Exchange in Language and Culture in Cooperation with Tanglin Secondary School, National University of Singapore and Sanpatongwittayakom School) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจับคู่บัดดี้เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การประดิษฐ์กระทงใบตอง การแสดงรำวง กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อาทิ ห้องเรียนโครงการพิเศษ ฯ ห้องเรียนสีเขียว อาคารเรียน ห้องสมุด พื้นที่เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ในการนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะนักศึกษาและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม