Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพท. สพม.35

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้เขตตรวจราชการ (Cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 โดยการนำของนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching Team จำนวน 4 คน ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มีผู้รับการประเมินจำนวน 9 ราย คือ

  1. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
  2. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
  3. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
  4. นายพัฒนพงษ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
  5. นางกัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3
  6. นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
  7. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
  8. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
  9. นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที FBสพมสามสิบห้า

ลัญจกร  ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน