บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 48/2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    นำคณะบุคลาการ  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ