สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม 2

นายสุทธิด ล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์