สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจ นร.ครูที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นร.

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด โดยแบ่งเป็นคณะออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ จำนวน 97 โรงเรียน รวม 234 กิจกรรม