ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ พร้อมกับคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ