สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม School Partner(SP) ประจำโรงเรียนประชารัฐ วางแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในสังกัด ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม School Partner(SP) ประจำโรงเรียนประชารัฐ โดยมี นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ และนางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี School Partner(SP) ประจำโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป และหลังจากนั้น ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วย School Partner(SP) ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐในสังกัด