สพม.19 จับมือ ม.แม่โจ้ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2562-2565)  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน เรียนดีที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ทุกโรงเรียน ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร  เพื่อเปิดโอกาสพิเศษด้วยการจัดสรรที่นั่งให้แก่นักเรียนเรียนดี ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาละ 1 คน ตามคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปีนั้น ๆ  ระยะเวลา 4 ปี (ปีการศึกษา 2562-2565)