+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 เกลี่ยอัตราบุคลากร พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว+++

^^^วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่2/2561   เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++++