สพป.ชัยนาท จัดงานการแข่งขันประกอบเมนูอาหาร “คุณค่าผักและผลไม้ 5 สี สำหรับเด็กนักเรียน”

วันที่ 13 พ.ย.61  >> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันประกอบเมนูอาหาร “คุณค่าผักและผลไม้ 5 สี สำหรับเด็กนักเรียน” พร้อมเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ณ บริเวณโดมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมีนางยุพิน ขำนิล เลขาธิการสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการขยายผลการส่งเสริมในการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กนักเรียนสู่โรงเรียนเครือข่าย จากความร่วมมือของสมาคมฯ ร่วมกับ สพป.ชัยนาท และ ศธจ.ชัยนาท โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง “โรงเรียนส่งเสริมการบริโภคผัก และผลไม้” การแลกเปลี่ยนการจัดทำเมนูอาหารผักและผลไม้สำหรับเด็กนักเรียน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานของโครงการ การแข่งขันแบ่งเป็น ประเภทอาหารชุด และประเภทอาหารจานเดียว มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 39 ทีม