**แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ**

^^^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1  ร่วมกับ นางสุกัญญา   ชุมประการ  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ราย เด็กชายพสิษฐ์ คีรีเขตสงบ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และของใช้จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กตั้งใจเรียน+++ ขอบพระคุณภาพจากท่านรองพุฒชาดค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน