ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมBANHUAITAI SCHOOL RUN FOR KIDS โรงเรียนในสังกัด

เช้าวันอาทิตย์ที่  5  มกราคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม Run For Kids  โรงเรียนบ้านห้วยใต้  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมวิ่งในระยะ 5 กิโลเมตรร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมการวิ่งทั้ง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Run For Kids รร.บ้านห้วยใต้ ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจากจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,200 คน แบ่งการวิ่งออกเป็นระยะ 5  กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร และแบ่งกลุ่มนักวิ่งตามช่วงอายุ ตลอดระยะทางวิ่งเป็นเส้นทางหลักจากศูนย์ OTOP อำเภอลับแลสู่น้ำตกแม่พูล ท่ามกลางสวนพืชผลเศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอลับแลทั้ง 2 ฟากฝั่ง   นายศิวัช  ฟูบินทร์  นายอำเภอลับแล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมวิ่งในระยะ  5  กิโลเมตรด้วย  นางนาตยา  เกตุวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก ส่วนราชการในพื้นที่  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง  โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน และใช้ในการพัฒนาโรงเรียนรวมถึงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์