++ กีฬาสีนักเรียนกลุ่มโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ++

<< วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียนภายในกลุ่มโป่งสา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา  เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15  พฤศจิกายน 2561  ณ  โรงเรียนบ้านโป่งสา  อำเภอปาย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน      ++++ นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ   ////ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//