สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด 2563

7 มกราคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานการชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยภาคเช้าเป็นพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ส่วนภาคบ่าย จะมีขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ และพิธีเปิดงานพระยาพิชัยและงานการชาด ประจำปี 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวันที่ 7  มกราคม 2316 ถือเป็นวันคล้ายวันที่ “พระยาพิชัย” ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนดาบหัก ณ สมรภูมิบริเวณวัดเอกา จึงได้รับสมญานามว่า ”พระยาพิชัยดาบหัก” การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดที่จัดขึ้นเริ่มต้นในวันนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาติไทยและเป็นทหารเอกคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้สร้างวีรกรรมต่อสู้กับข้าศึกผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างองอาจกล้าหาญ จนได้รับการยกย่องเชิดชูสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นที่ภาคภูมิใจของชาว จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งการจัดให้มีงานพระยาพิชัยดาบหักขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ 7 มกราคม 2510 และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้นับเป็นปีที่ 53  โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม ของทุกปี