ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชา Business of Administration คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียด