รวมพลังคัดคัด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563   บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รวมพลังคัดค้านการโยกย้าย ถ่าย โอนบุคลากรกลุ่มต่างๆ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาด้านการศึกษาไทย    พวกเราขออยู่ที่เดิม…ชุลีพร/ข่าว