สพป.สุโขทัย เขต 2 ทอดผ้าการการกุศล หารายได้เข้ากองทุนการศึกษาเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส และทำบุญสำนักงานรับปีใหม่ 2563

นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญสำนักงานรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนการศึกษา เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อพัฒนาการศึกษา เข้ากองทุนการศึกษาเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2