ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามโครงการอาหารเช้า

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ และโรงเรียนบ้านดอนรัก เพื่อติดตามโครงการอาหารเช้า ซึ่งโรงเรียนบ้านกอแลบีเละคือหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้กล่าวว่า “อาหารเช้า” เป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุด ที่เราต้องเติมพลังงานให้กับสมองและร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน เนื่องจากพ่อแม่ขาดแคลนและไม่มีเวลาจัดเตรียมให้เพราะต้องออกไปทำมาหากิน “โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้เด็กๆ ที่ครอบครัวยากลำบากได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน ทำให้ร่างกายพร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน
และในเวลาต่อมาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนรัก ซึ่งได้เดินตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ตลอดจนนักเรียน สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อเป็นการรับทราบถึงปัญหา หรือข้อเสนอแนะของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย