สพม.35 ร่วมงานวันครู ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร และคณะครู ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 มกราคม 2563

โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์  รองผู้ว่าลำปาง เป็นประธานพิธี กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตร ,พิธีทางศาสนา ,พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีประกาศเกียรติบัตร แด่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ปี 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35