สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรำลึกพระคุณครู “วันครู ปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์”

16  มกราคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันครู ปี 2563  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยในภาคเช้าจัดให้มีกิจกรรม  พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิราชภัฏ  พิธีสงฆ์และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมี  นายพิภัช  ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี  ส่วนภาคบ่ายจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด  ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  ซึ่ง  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 ได้นำบุคลากรในสังกัดร่วมขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามด้วยตนเอง