+++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟัง Tele Conference แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน++++

<<วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  และผอ.กลุ่มภารกิจ,บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ผ่านระบบ  Tele  Conference      ณ  ห้องประชุม   Conference    หน้าห้องผู้อำนวยการ  /ธีรธิดา   พรหมมาแบน ภาพ/ ข่าว+++