ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเกียรติบัตร/พบปะให้กำลังใจนักเรียนติวสอบโอเน็ต

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ที่มีผลการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1/2562 ได้คะแนนลำดับดีมาก ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 12 คน  และพบปะให้โอวาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O –NET ปีการศึกษา 2562 (ติวเตรียมสอบ O-NET) ณ หอประชุมรวมใจโรงเรียนสุนทรวัฒนา  โดยกิจกรรมฯดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2563