สพป.ชลบุรี เขต 2 : ร่วมประชุมชี้แจการดำเนินงานการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงรับมอบนโยบายการปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม