สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมจัดทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีการดำเนินการทดสอบในระหว่างวันที่ 1 และ วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2563  พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้ศึกษารายละเอียดในการดำเนินการตามหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการกลางที่ประจำอยู่ ณ ศูนย์สอบ  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และพึงระวังมิให้เกิดความผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่อผู้สอบ และการดำเนินการสอบ โดยเมื่อวันที่ 24  มกราคม 2563  เป็นการประชุมชี้แจงการดำเนินการของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนศูนย์สอบไปประจำที่สนามสอบ จำนวน 24  สนามสอบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ 6 สนามสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม  2563  เป็นการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ชุด ตามระดับชั้นที่ดำเนินการ และตามเขตพื้นที่ของสนามสอบที่ได้รับมอบหมาย โดยการดำเนินการประชุมทั้งหมด จัดประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1