สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล conference การรายงานจำนวนนักเรียน

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมประชุมทางไกล conference การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561