สพป.ระยอง เขต ๒ : การมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ขอเพียงเป็นคนดี ตั้งใจเรียน และมีความเพียรพยายาม ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้โอกาสเด็ก ๆ ทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษา