สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ผ่านระบบ Tele Conference

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2  … สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ผ่านระบบ Tele Conference จาก สพฐ.โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมฯ  มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ผอ.กลุ่มอื่น ๆ และบุคลากรผู้รับผิดชอบ  เข้าร่วมประชุม/รับฟัง ฯ